Szkolenia

szkolenia oferta, obsługa klienta, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzanie zespołem, mobbing, telefoniczna obsługa klienta, telemarketing, Biznesowy savoir-vivre

"Telemarketing, telefoniczna obsługa klienta"

 • planowanie rozmowy telefonicznej
 • etapy rozmowy telefonicznej
 • zasady sprzedaży przez telefon - metody i techniki
 • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w rozmowie z klientem (trudny klient, przebicie się przez sekretariat, reklamacje)
 • profesjonalne standardy obsługi klienta
 • umiejętne wykorzystanie głosu w rozmowie telefonicznej
 • "mowa ciała"
 • zadawanie pytań, parafrazowanie
 • słyszeć nie znaczy słuchać
 • budowanie korzystnej relacji z klientem
 • zakończenie rozmowy
 • plusy rozmowy przez telefon

"Techniki sprzedaży"

 • proces sprzedaży ukierunkowany na klienta
 • planowanie rozmowy handlowej
 • ustalanie priorytetów
 • korzyści a priorytety - powiązania
 • uzyskiwanie opinii
 • uzyskanie zobowiązania

"Zarządzanie zasobami ludzkimi"

 • pojęcie i istota zarządzania zasobami ludzkimi
 • zachowanie ludzi w organizacji
 • rozwój umiejętności interpersonalnych
 • rozwój pracownika w organizacji
 • szkolenie i rozwój pracowników
 • rekrutacja i selekcja
 • ocena pracowników
 • mobbing
 • system motywacyjny
 • techniki negocjacyjne
 • kierowanie zespołem

"Autoprezentacja"

 • pojęcie i funkcje autoprezentacji
 • modele wystąpień publicznych
 • skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem (techniki)
 • konstruowanie metod zwiększenia pewności siebie
 • budowanie profesjonalnego wizerunku swojej osoby
 • podstawowe zasady skutecznej komunikacji
 • komunikacja werbalna/niewerbalna
 • wywieranie odpowiedniego wrażenia
 • sztuka argumentacji
 • asertywność podczas wystąpień publicznych
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach

"Profesjonalna obsługa klienta"

 • istota obsługi klienta
 • procedury i standardy obsługi klienta
 • etapy rozmowy z klientem
 • analiza potrzeb klientów
 • budowanie korzystnej relacji z klientem
 • asertywność w kontakcie z klientem
 • panowanie nad emocjami, radzenie sobie w trudnych sytuacjach ( trudny klient)
 • kontakt z klientem przez telefon
 • kontakt z klientem drogą elektroniczną
 • spotkanie z klientem (+ wizytówki)
 • przyjmowanie klienta u siebie w firmie
 • zasady przedstawiania
 • wzmacnianie długofalowych relacji z klientem

"Skuteczne zarządzanie zespołem"

 • style kierowania
 • budowanie zespołu
 • funkcje menedżera
 • specyfika zespołu jako grupy
 • komunikacja w zespole
 • efektywne wyznaczanie celów
 • delegowanie uprawnień
 • motywowanie pracowników
 • integracja zespołu
 • asertywność w zarządzaniu, budowanie autorytetu
 • zwalnianie pracowników
 • zaangażowanie zespołu i efektywność pracy
 • trudne rozmowy z pracownikami

"Motywowanie pracowników"

 • czym jest motywacja - definicje i oczekiwania
 • funkcje i formy wynagradzania
 • motywacja płacowa/poza płacowa
 • hierarchia potrzeb
 • zasady skutecznej motywacji
 • ocena pracownika i wynagradzanie za wyniki
 • indywidualne i zespołowe motywowanie
 • jak chcemy być motywowani
 • czego unikać/demotywatory

"Skuteczna komunikacja"

 • schemat i zasady procesu komunikacji
 • poziomy komunikacji
 • style komunikacyjne (identyfikacja własnego stylu)
 • metody na efektywne komunikowanie się
 • jak pokonywać bariery w komunikacji
 • zachowania asertywne w komunikacji
 • czynniki zakłócające w komunikacji
 • komunikacja niewerbalna
 • komunikacja w zespole
 • komunikacja międzykulturowa
 • aktywne słuchanie, parafrazowanie, zadawanie pytań

"Negocjacje"

 • istota i zasady negocjacji
 • etapy i style negocjacji
 • techniki negocjacyjne (jak z nich korzystać)
 • taktyki
 • fazy rozwoju negocjacji
 • przygotowanie do rozmowy
 • język ciała w negocjacjach
 • zasady prowadzenia negocjacji
 • cechy dobrego negocjatora
 • asertywność w negocjacjach
 • mechanizmy wywierania wpływu
 • manipulacje - rozpoznanie i przeciwdziałanie
 • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami
 • błędy w negocjacji
 • zakończenie negocjacji

"Asertywność"

 • definicja asertywności
 • dlaczego warto być asertywnym
 • zachowanie asertywne, agresywne, uległe
 • budowanie fundamentów asertywności
 • kształtowanie postawy asertywnej
 • sztuka skutecznego odmawiania
 • asertywne wyrażanie oczekiwań
 • asertywność wobec trudnych klientów
 • reagowanie na atak i krytykę (właściwe przyjmowanie negatywnych opinii)
 • techniki przydatne w rozmowach
 • asertywność a stres

"Radzenie sobie ze stresem"

 • czym jest stres
 • oblicza stresu i ich efekty
 • techniki radzenia sobie ze stresem
 • rozwijanie odporności na stres
 • czynniki stresogenne
 • objawy stresu i ich konsekwencje
 • techniki relaksacyjne
 • umiejętność wykorzystania pozytywnych emocji ( zarządzanie emocjami)
 • budowanie pewności siebie

"Mobbing pracowników"

 • pojęcie i istota mobbingu
 • zakres i skala mobbingu
 • cechy mobbingu
 • fazy mobbingu
 • przyczyny mobbingu
 • charakterystyka osoby mobbującej
 • poznanie metod i działań mobberów
 • przeciwdziałanie mobbingowi
 • odpowiedzialność pracodawcy z tytułu mobbingu
 • podstawy prawne ochrony przed mobbingiem
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za stosowanie mobbingu

"Biznesowy savoir-vivre"

 • czym jest savoir-vivre 
 • fundamenty kultury biznesu
 • profesjonalna autoprezentacja
 • wizerunek/ubiór
 • zasady powitania
 • komunikacja werbalna/niewerbalna
 • wizytówki - wręczanie, rodzaje
 • prezentacja osób
 • tytułowanie osób
 • rozmowa telefoniczna
 • korespondencja służbowa
 • zasady precedencji (pierwszeństwa)
 • przyjmowanie prezentów
 • przyjmowanie zagranicznych gości (różnice kulturowe)

"Zarządzanie sobą w czasie"

 • analiza własnego dnia pracy
 • istota planowania
 • ustalanie priorytetów
 • metody planowania
 • organizacja kalendarza pracy
 • asertywność w zarządzaniu sobą w czasie
 • jak skutecznie delegować zadania
 • jak kontrolować swój czas pracy
 • umiejętne radzenie sobie ze stresem